مدارهای الکتریکی

مدار الکتریکی چیست؟

تا حالا درمورد مدار چیزای مختلفی شنیدین. ولی آیا میدونین که چطوری کار میکنه؟ اجزای مختلفش چیه؟ جواب این سوالا وکلی سوال دیگه رو اینجا میتونین پیدا کنین.

شدت جریان الکتریکی

شدت جریان الکتریکی چیست؟ مقدار آن چگونه حساب می شود؟جواب این سوالا وکلی سوال دیگه رو اینجا میتونین پیدا کنین.

اختلاف پتانسیل

یک مدار الکتریکی چگونه کار می کند؟ چه چیزی باعث شارش الکترون ها میشود؟جواب این سوالا وکلی سوال دیگه رو اینجا میتونین پیدا کنین.

مولتی متر

چگونه از سالم بودن اجزای یک مدار اطمینان حاصل کنیم؟ چگونه مقادیر مختلف را در مدار اندازه گیری کنیم؟جواب این سوالا وکلی سوال دیگه رو اینجا میتونین پیدا کنین.